"Zorg voor Patiëntenrechten" is een initiatief van Raatzorg en Weem consultancy.

 

Het ministerie van VWS heeft op 6 september 2021 de campagne ‘samen beslissen’ gelanceerd. De campagne is gebaseerd op een aanpassing van de WGBO in januari 2021. In de WGBO is opgenomen dat in alle medische protocollen, het principe van Shared decision making moet worden opgenomen. Uit het promotieonderzoek van Anshu Ankolekar aan de universiteit van Maastricht (25 november 2021) blijkt dat 37 % van de zorgvragers ervaart dat zij echt betrokken worden bij de besluitvorming. Proefschriften vanaf 2008 tonen aan dat dit percentage uitermate traag stijgt.

 

Uit onderzoek blijkt ook dat de gezondheidsvaardigheden van de zorgvrager te laag zijn. In het curriculum van de HBOV LOOV 2020 staat het versterken van de gezondheidsvaardigheden van de zorgvrager centraal. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij goed weten hoe de geneeskunde te werk gaat. Het ontbreekt nog te vaak aan transparantie.

 

De cursus van ‘Zorg voor patiëntenrechten’ bevat het (e) boek "De Omwenteling" en vier e-learnings.

 

  • De gratis module; weet ik genoeg van patiëntenrechten?
  • Mens & autonomie met de basisinformatie over patiëntenrechten.
  • De rechten van wilsonbekwame personen en hun vertegenwoordiging
  • De rechten van kinderen, ouders of voogden.

 

De e- learnings zijn geaccrediteerd bij de V&VN.

 

Raatzorg biedt scholing ‘op maat’ aan.
Neem contact met ons op.

 

 

Het gebeurt helaas maar al vaak het dat mensen en hun omgeving niet of te laat nadenken over hun levenseinde. Daardoor worden jammer genoeg niet altijd de juiste of meest wenselijke beslissingen genomen op kritieke momenten.

 

Vroegtijdige zorgplanning helpt mensen zich voor te bereiden en na te denken over zorg m.b.t. hun levenseinde. Zo kan de cliënt zijn wensen formuleren en een stuk controle houden over de situatie tot het einde toe. Op die manier wordt het leven en levenseinde terug gegeven aan de mensen. Wij kunnen u helpen bij het organiseren van vroegtijdige zorgplanning en het schrijven van deze planning.

 

Chris is sinds 1980 actief betrokken bij het tot stand brengen van betrouwbare en gedegen schriftelijke wilsverklaringen. Het resultaat daarvan is dat er nu voor iedereen een modern, adequate en betaalbare wilsverklaring beschikbaar is. De activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Cura Vera.

 

Chris kan u goed helpen bij het opstellen van een wilsverklaring. Een belangrijk effect is dat u door het schrijven van de wilsverklaring zich veel bewuster wordt van wat er speelt in uw gezondheidszorg. U als patiënt wordt ook een stuk mondiger in gesprek met de dokter, wat tot betere resultaten leidt voor uw gezondheid.

 

Chris verzorgt deze activiteiten in het hele land.

 

 

Chris werkt sinds 1975 in de gezondheidszorg, als verpleegkundige, wijkverpleegkundige en indicatiesteller. Daarnaast was Chris staflid, beleidsmedewerker en werkzaam op de juridische afdeling van het CIZ. In 2013 heeft hij een jaar verlof genomen en nagedacht wat hij het mooiste werk vond in zijn loopbaan. Naast het project over patiëntenrechten is dat de wijkverpleging. Chris is weer als verpleegkundige beschikbaar voor de zorg thuis aan ouderen.

 

 

Naast het begeleiden van het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring en het verlenen van directe verpleegkundige zorg, ziet Chris Bartelds zich ook actief in de rol van verpleegkundig consulent. Hij helpt en denkt met u mee in het onderzoeken van gezondheidsproblemen en in het zoeken naar gepaste oplossingen. De biografie, wensen en motivatie van de zorgvrager spelen hierin een belangrijke rol.

 

In hun rol als Verpleegkundig Consulent zijn zij ook beschikbaar voor zorginstellingen die de patiëntenrechten centraal willen stellen in het zorgleefplan.

 

In onze gezondheidszorg is, met name op oudere leeftijd, vaak sprake van overbehandeling en onnodige medische onderzoeken. Deze zijn belastend en blijken achteraf regelmatig overbodig. Als zorgvragers ondersteuning krijgen in het contact met medische veld, kan dit veel leed besparen en kan de waardigheid van het leven behouden blijven.

 

Geaccrediteerde scholing

Raatzorg biedt scholing aan over het omgaan met wilsuitingen, speciaal voor verpleegkundige en verzorgenden. Het gaat om een serie van twee dagdelen van elk drie uur effectieve lestijd. De dagdelen zijn bij voorkeur te plannen met minimaal enkele dagen tussenruimte. Het eerste dagdeel gaat over basiskennis wilsuitingen - het tweede over verdiepingskennis wilsuitingen. Kosten voor de scholing bedragen € 495. Wij kunnen bij u op locatie komen of we zorgen voor een locatie (meerprijs tegen kostprijs). De scholing is fiscaal aftrekbaar en cursisten kunnen er accreditatie voor krijgen via de V&VN. Scholing op maat is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.

Raatzorg


  • Hulp bij het schrijven van een wilsverklaring WGBO,
  • Verpleging en verzorging aan huis voor ouderen,
  • Verpleegkundig consulent,
  • Vroegtijdige zorgplanning.
Chris Bartelds Chris Bartelds (verpleegkundige)
Bentemaden 2
8431 RB Oosterwolde FR
06 44154558 | info@zvpr.nl
BIG-Registratie: 79002997230
 

LinkedIn | curavera.nl | zvpr.nl

 

Algemene Voorwaarden | Klachtenregeling