Raatzorg


  • Hulp bij het schrijven van een wilsverklaring WGBO,
  • Verpleging en verzorging aan huis voor ouderen,
  • Verpleegkundig consulent,
  • Vroegtijdige zorgplanning.
Chris Bartelds Chris Bartelds (verpleegkundige)
Bentemaden 2
8431 RB Oosterwolde FR
06 44154558 | info@zvpr.nl
BIG-Registratie: 79002997230
 

LinkedIn | curavera.nl | zvpr.nl

 

Algemene Voorwaarden | Klachtenregeling