Chris en Laurens zijn sinds 1980 actief betrokken bij het tot stand brengen van betrouwbare en gedegen schriftelijke wilsverklaringen. Het resultaat daarvan is dat er nu voor iedereen een modern, adequate en betaalbare wilsverklaring beschikbaar is. De activiteiten zijn ondergebracht in de stichting Cura Vera.

 

Wij kunnen u goed helpen bij het opstellen van een wilsverklaring. Een belangrijk effect is dat u door het schrijven van de wilsverklaring zich veel bewuster wordt van wat er speelt in uw gezondheidszorg. U als patiënt wordt ook een stuk mondiger in gesprek met de dokter, wat tot betere resultaten leidt voor uw gezondheid.

 

Chris verzorgt deze activiteiten in het hele land. Laurens doet dit voor de regio Noord-Holland.

 

 

Chris werkt sinds 1975 in de gezondheidszorg, als verpleegkundige, wijkverpleegkundige en indicatiesteller. Daarnaast was Chris staflid, beleidsmedewerker en werkzaam op de juridische afdeling van het CIZ. In 2013 heeft hij een jaar verlof genomen en nagedacht wat hij het mooiste werk vond in zijn loopbaan. Naast het project over patiëntenrechten is dat de wijkverpleging. Chris is weer als verpleegkundige beschikbaar voor de zorg thuis aan ouderen.

 

Laurens is in 1983 afgestudeerd als verpleegkundige en heeft vooral ervaring opgedaan op de SEH afdeling van het Rode Kruis ziekenhuis. Daarnaast heeft hij op veel verschillende afdelingen van Haagse ziekenhuizen gewerkt. Laurens heeft de zorg begin jaren 90 verlaten en heeft zich bezig gehouden met het vrije ondernemersschap en later gewerkt in het voortgezet onderwijs als docent en teamleider. Na een jaar sabbatical is hij terug in de zorg en als ZZP-Verpleegkundige aan het werk in diverse zorginstellingen. De passie voor het verplegen en verzorgen is nooit weggeweest.

 

 

Naast het begeleiden van het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring en het verlenen van directe verpleegkundige zorg, zien Chris Bartelds en Laurens Kleintjes zich ook actief in de rol van verpleegkundig consulent. Zij helpen en denken met u mee in het onderzoeken van gezondheidsproblemen en in het zoeken naar gepaste oplossingen. De biografie, wensen en motivatie van de zorgvrager spelen hierin een belangrijke rol.

 

In hun rol als Verpleegkundig Consulent zijn zij ook beschikbaar voor zorginstellingen die de patiëntenrechten centraal willen stellen in het zorgleefplan.

 

In onze gezondheidszorg is, met name op oudere leeftijd, vaak sprake van overbehandeling en onnodige medische onderzoeken. Deze zijn belastend en blijken achteraf regelmatig overbodig. Als zorgvragers ondersteuning krijgen in het contact met medische veld, kan dit veel leed besparen en kan de waardigheid van het leven behouden blijven.

 

Geaccrediteerde scholing

Raatzorg biedt scholing aan over het omgaan met wilsuitingen, speciaal voor verpleegkundige en verzorgenden. Het gaat om een serie van twee dagdelen van elk drie uur effectieve lestijd. De dagdelen zijn bij voorkeur te plannen met minimaal enkele dagen tussenruimte. Het eerste dagdeel gaat over basiskennis wilsuitingen - het tweede over verdiepingskennis wilsuitingen. Kosten voor de scholing bedragen € 495. Wij kunnen bij u op locatie komen of we zorgen voor een locatie (meerprijs tegen kostprijs). De scholing is fiscaal aftrekbaar en cursisten kunnen er accreditatie voor krijgen via de V&VN. Scholing op maat is mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.

 

Het gebeurt helaas maar al vaak het dat mensen en hun omgeving niet of te laat nadenken over hun levenseinde. Daardoor worden jammer genoeg niet altijd de juiste of meest wenselijke beslissingen genomen op kritieke momenten.

 

Vroegtijdige zorgplanning helpt mensen zich voor te bereiden en na te denken over zorg m.b.t. hun levenseinde. Zo kan de cliënt zijn wensen formuleren en een stuk controle houden over de situatie tot het einde toe. Op die manier wordt het leven en levenseinde terug gegeven aan de mensen. Wij kunnen u helpen bij het organiseren van vroegtijdige zorgplanning en het schrijven van deze planning.

Raatzorg


  • Hulp bij het schrijven van een wilsverklaring WGBO,
  • Verpleging en verzorging aan huis voor ouderen,
  • Verpleegkundig consulent,
  • Vroegtijdige zorgplanning.
 

Chris Bartelds Chris Bartelds (verpleegkundige)
Bentemaden 2
8431 RB Oosterwolde FR
06 44154558 | chrisbartelds@xs4all.nl
BIG-Registratie: 79002997230
 
Laurens Kleintjes Laurens Kleintjes (verpleegkundige)
Westerdijk 16
1621 LE Hoorn NH
06-44606505 | laurenskleintjes@gmail.com
BIG-Registratie: 89011470830
 

LinkedIn | curavera.nl